آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2973
 بازدید امروز : 32
 کل بازدید : 80573
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.6396
سیاست ها و اولویت های تحقیقاتی
اولويت هاي تحقيقاتي

مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي در جهت ارتقاي سطح علمي و افزايش توانمندي هاي پژوهشي و آموزشي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج و همراه با ساير مراکز تحقيقاتي در اين زمينه ها فعاليت مي نمايد :
- پژوهش
- برگزاري گردهمايي ها و کارگاههاي آموزشي
- ارائه سرويس آزمايشگاهي تخصصي به پژوهشگران 

پژوهــش 
 اولويت هاي پژوهشي مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي براساس شاخص هاي زير تعيين گرديده است .
الف ـ نيازهاي جامعه
ب ـ ظرفيت هاي موجود و امکانات و نيروي انساني متخصص حاضر در دانشگاه و مرکز
ج ـ همکاري با گروههاي آموزشي باليني و بيمارستانهاي دانشگاه
د ـ انجام تحقيقات " بيماري ـ محور  و تحقيقات باليني
ه ـ نظرات کارشناسي اعضاي محترم هيئت علمي
 
حوزه هاي مختلف تحقيقاتي:
- تحقيقات در زمينه باروري ناباروري
- تحقيقات در زمينه سرطان
- ايمونو هيستوشيمي و هيستوشيمي
- بيوشيمي با تأکيد بر سيستم کروماتوگرافي (HPLC)

همايش‌ها
مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي برگزاري سمينارها و کارگاهها را نيز از برنامه هاي اصولي خود مي داند. 

سياست هاي اجرايي 
مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي در سياست هاي اجرايي جلب حمايت و دريافت بودجه هاي تحقيقاتي از منابع داخلي و خارجي ، مبادله ي تفاهم نامه باسايرمراکزتحقيقاتي و علمي و اطلاع رساني درمورد ظرفيت هاو امکانات اين مرکز را دردستورکار خود دارد.

برنامه هاي مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي پژوهــش
 براساس سياست ها و اولويت هاي تعيين شده، اين مرکز در سال90 در بخش پژوهش برنامه هاي زير را دنبال مي کند:
1- اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مصوب
 • پروژههاي  با سقف اعتبار 200 ميليون ريال
 • استقبال از پروژه مشترک با همکاري ساير مراکز  بين بخشي وبين دانشگاهي
2- بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي جديد
اوقات شرعی